Linken naar informatieve websites

 

 

Hier vindt u vooralsnog een aantal websites waar u algemene kennis en informatie over en ervaringen met dementie kunt vinden. Mist u een website? Stuur ons een e-mail.

 

www.alzheimer-nederland.nl/ikhebdementie

Website voor mensen met dementie: "U merkte misschien al dat sommige dingen niet helemaal goed meer gingen. Maar het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Als u de diagnose dementie krijgt, verklaart dat veel. Maar het is ook een moeilijke boodschap. U vraagt zich misschien af hoe u moet omgaan met dementie." Ze geven daar advies, handvatten en tips voor.

 

 

www.dementie.nl

Website voor mantelzorgers: "Als je naaste dementie heeft, komt er veel op je af. Hoe ga je om met dementie? Hier vind je informatie, tips en ervaringen van anderen. Ze geven je kennis, handvatten en steun. Het helpt je om beter voor je naaste en jezelf te zorgen."

 

 

www.dementieverhalenbank.nl

"Verbeter de zorg. Vertel uw verhaal! Als u te maken krijgt met dementie, dan kunt u de behoefte hebben om uw persoonlijke verhaal te vertellen. (…) Tegelijkertijd helpt u anderen: op basis van uw verhalen ontwikkelden onze onderzoekers (UvA) en de KwadrantGroep een totaalpakket aan ondersteuning, vanaf de diagnose tot en met de laatste fase. Voor mensen met dementie én naasten, want dementie heb je niet alleen."

 

 

www.samendementievriendelijk.nl

"Samen dementievriendelijk helpt jou je kennis over dementie te vergroten en leert je omgaan met mensen met dementie. Zodat heel Nederland dementievriendelijk wordt!"

"Wij willen de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger."

 

 

www.alzheimer-nederland.nl

"Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor hen. Het is onze missie om dementie te voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving."