Privacy Verklaring

 

Inleiding

IK-BEN-boek is een handelsmerk van kopwit vormgevers. Kopwit vormgevers (hierna: KW-IBB) verwerkt persoonsgegevens van personen die informeren naar IK-BEN-boek of een overeenkomst aangaan en andere contactpersonen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via e-mail.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn grafisch vormgevers en door persoonlijke omstandigheden zetten we onze vaardigheden nu ook in voor de mens met geheugenproblemen. KW-IBB heeft ten doel:

 • het beschikbaar maken van persoonlijke levensverhalen van de mens met geheugenproblemen op zodanige wijze dat de mens met geheugenproblemen er ZELF zolang mogelijk toegang toe heeft. Onze uitgangspunten zijn in eerste instantie: leesbaarheid, begrijpelijkheid.
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen. Wij zijn gevestigd aan het Kerkpad Noordzijde 4E, 3764AK, SOEST.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres, cookie ID en surfgedrag. En indien u ons bijzondere gegevens verstrekt, zoals bv. levensovertuiging, dan verwerken we die alleen in het kader van een persoonlijk IK-BEN-boek.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KW-IBB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 1. Wettelijke verplichtingen
   
 2. Klantenadministratie en dienstverlening
  In onze klantenadministratie houden we bij welke personen aankopen hebben gedaan, met daarbij de relevante contactgegevens. Van klanten houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u bestelling te verzenden en om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

  U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld.
   
 3. Productie van een persoonlijk IK-BEN-boek (alleen in opdracht).
   
 4. Werving en promotie
  IK-BEN-boek werft experts om onze diensten te verbeteren en/of voor inspiratiesessies en soms ook vrijwilligers. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails.
   

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben en die wij niet wettelijk verplicht zijn voor bepaalde tijd te bewaren te verwijderen.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing of promotie? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u contact met ons opnemen.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij KW-IBB: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.
   

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Persoonlijke gegevens (tekst en/of beeld) die ons worden toegestuurd om er een persoonlijk IK-BEN-boek van te maken, worden vanaf de financiële afronding van de overeenkomst vier jaar bewaard ten einde mogelijke vervolgopdrachten efficiënter te kunnen uitvoeren.
E-mailgegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt bewaard tot het moment dat de ontvanger zich afmeld voor de nieuwsbrief.
 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van KW-IBB: het uitvoeren van onze doelstelling. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neemt u dan gerust contact met ons op.
 

Links

Op de websites van KW-IBB zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. KW-IBB is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacy verklaring van de betreffende organisatie lezen.
 

 

Cookies (concept)

 

Op deze website worden sessie-cookies gebruikt van Webbouwers en een aantal van Google. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.