Copyright


Op het idee, vormgeving, alle tekst en beeld met betrekking tot IK-BEN-boek zijn de wettelijke regels van auteursrecht van toepassing. Deze website is een publicatie van kopwit vormgevers te Soest.


Het IK-BEN-boek-kennismakingsconcept is in opdracht van en in samenwerking met Savelberg ontwikkeld door kopwit vormgevers. Het IK-BEN-boek is ontwikkeld door Suzanne Hakkesteegt (kopwit).


Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van kopwit vormgevers. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.


Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) deze website, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven. Kopwit spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met kopwit vormgevers.