2019: alvast fijne herinneringen gewenst in 2019!

 

Samen veel momenten-van-genoegen gewenst.

 

IK-BEN-boek wil daaraan een concrete bijdrage blijven leveren voor mensen met dementie, mantelzorgers en hun netwerk. Knuffel voor jou!!!